Logo
Doradztwo Prawne i Gospodarcze Radosław Owczarkowski
59-700 Bolesławiec, ul. Mickiewicza 12 pok. 10
tel.: 600 700 827
 

Umowa deweloperska


Powiększenie

Sprawdź swoją umowę przed podpisaniem!


29 kwietnia 2012 roku weszła w życie nowa Ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – tzw. Ustawa deweloperska. Ustawa ta, z myslą o bezpieczeństwie kupujacych mieszkania od deweloperów reguluje kwestie związane z zawieraniem Umów deweloperskicj.

Do niedawna kwestia zawierania umów deweloperskich nie była w żaden szczególny sposób uregulowana, a działalność deweloperów nie podlegała dodatkowym restrykcjom prawnym. Prowadzio to do rażącej dysproporcji pozycji stron umowy. W praktyce umowy deweloperskie zawierane były w oparciu o przedstawiane przez deweloperów wzorce, na których kształt kupujący mieli wpływ znikomy albo żaden.

Dzisiaj to się zmienia. Ustawa deweloperska przewiduje pewne minimum bezpieczeństwa gwarantowane osobie kupującej mieszkanie od dewelopera. Minimum to jest gwarantowane ustawą i umowa nie może przewidywać gorszych rozwiązań.

Warto powiedzieć o dwóch podstawowych nowościach wprowadzonych nową ustawą. Po pierwsze, umowa deweloperska zawierana będzie teraz już tylko w formie aktu notarialnego. Koszt zawarcia umowy w tej formie obciążać będzie po połowie obie strony umowy. Po drugie Ustawa wprowadza obowiązek posiadania przez dewelopera bankowego rachunku powierniczego dla środków pieniężnych wpłacanych przez indywidualnych inwestorów.

Co oferujemy?

Oferujemy sprawdzanie umów, w tym projektów przygotowanych przez dewelopera lub notariusza. Sugerujemy, aby nie podpisywać umów przed ich dokładną analizą. Zanim podpiszesz umowę, masz prawo domagać się od notariusza, aby udostępnił Ci jej projekt, ktory dzięki temu będziesz miał okazję dokładnie poznać i przeanalizować pod kątem swoich potrzeb.