Logo
Doradztwo Prawne i Gospodarcze Radosław Owczarkowski
59-700 Bolesławiec, ul. Mickiewicza 12 pok. 10
tel.: 600 700 827
 

Czy potrzebujesz nowy regulamin sklepu?


Powiększenie

Zbliżające się wielkimi krokami wejście w życie ustawy o Prawach konsumenta spowoduje poważne zmiany w działaniu e-sklepów.

Ustawa ta dotyczy całej gamy stosunków B2C i ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich na terenie całej UE. Nadchodzące zmiany znacznie rozszerzą uprawnienia konsumentów, szczególnie tych, którzy dokonują zakupów na odległość, m.in. przez internet. Korzystniejsze rozwiązania dla klientów pociągną za sobą oczywiście zwiększenie ciężaru obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy.

Założenie europejskiego ustawodawcy, że konsument jest chroniony wtedy, gdy jest dobrze poinformowany, znalazło wyraz w nowych przepisach. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, przedsiębiorca będzie musiał sprostać bardziej rygorystycznym wymaganiom co do obowiązków informacyjnych w stosunku do konsumenta.