Logo
Doradztwo prawne dla biznesu
tel.: 600 700 827
kancelaria@twojeprawo.pl
 
Powiększenie

"Sserwis Twojeprawo.pl na rynku usług prawnych funkcjonuje od ponad 15 lat.  Naszymi klientami są głównie przedsiębiorcy z branży IT oraz eCommerce. Przygotowujemy dla nich kompleksową infrastrukturę prawną niezbędną do działania w ich obszarach biznesowej aktywności. Doradzamy już na etapie zakładania działalności gospodarczej, pomagamy w rejestracji spółek, przygotowujemy kontrakty handlowe (B2B) i umowy konsumenckie (B2C), tworzymy wzorce umowne i regulaminy, zajmujemy się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach. Mamy gotowe i sprawdzone rozwiązania prawne dla wielu rodzajów biznesów internetowych i pozainternetowych. Przyglądamy się rozwojowi nowych rodzajów działalności i sami szukamy najlepszych rozwiązań prawnych, które następnie oferujemy do wdrożenia naszym klientom."

mgr Radosław Owczarkowski
prawnik, Prezes Lege Obsługa Prawna sp. z o.o.

Kontrola w firmie jest limitowana.

Kontrola w firmie z limitem czasu.

 

Ustawa Prawo Przedsiębiorców, obowiązująca od 2018 roku, przewiduje ograniczenia kontroli, jakim mogą być poddawani przedsiębiorcy w ciągu roku kalendarzowego. Limit dni kontroli jest różny dla różnych kategorii przedsiębiorców, i tak wynosi on odpowiednio dla :

 

  • mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;

  • małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;

  • średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;

  • pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.


    To tylko skrót artykułu. Przeczytaj cały artykuł pt. Kontrola w firmie

Leasing SMS-em

Leasing jest najbardziej rozpowszechnionym modelem nabywania środków trwałych w firmach w Polsce. Dalszy rozwój tego rynku, zdaniem firm leasingowych jest blokowany przez rygorystyczny przepis art. 7092 kodeksu cywilnego, który przewiduje zgodnie z obecnym jego brzmieniem, że umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu cywilnego w tym zakresie. Pojawia się zatem szansa na to, żeby już wkrótce umowa leasingu mogła zostać zawarta np. poprzez wygenerowany online wniosek lub SMS-em.

Niezależnie od tego w jakiej formie umowa leasingu jest i będzie zawierana, kluczową kwestią jest jej treść. Zasadnicze znaczenie ma zatem dokładne merytoryczne sprawdzenie umowy leasingu przed jej zawarciem, co może nie być oczywiste zwłaszcza w sytuacji "odklikiwania" zgód w internetowych formularzach.


To jest skrót artykułu. Przeczytaj cały artykuł.