Ochroń swój e-biznes

Nowy REGULAMIN dla e-sklepu

Kontrakty, Obsługa prawna branży IT

SHS


Zadaj pytanie

- bez zobowiązań

Regulamin

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Zadaj pytanie:

 Realizacja w ciągu 24 godzin, cena + 50%

Dodaj załącznik nr 1:

Dodaj załącznik nr 2:
Klienci o nas:


Nowy LądSpółka z o.o. – spółka komandytowa sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania

Autor: Paweł Pułka

Opublikowano: 2014-09-03

Istota podwójnego opodatkowania
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek CIT). Podatek ten płaci się od dochodów generowanych przez spółkę (stawka wynosi 19%). Suma pozostała po opodatkowaniu jest zyskiem spółki, który może być podzielony pomiędzy wspólników i wypłacony w formie tzw. dywidendy. Niestety, zysk wypłacany wspólnikom podlega kolejnemu opodatkowaniu, tym razem podatkiem dochodowym od osób fizycznych (stawka również wynosi 19%). Taka regulacja prowadzi do tego, że dochody sp. z o.o. są de facto opodatkowane podwójnie, zarówno podatkiem CIT, jak i podatkiem dochodowym od osób prawnych. W prostym przykładzie, jeśli nasz sklep internetowy prowadzony w formie jednoosobowej spółki z o.o. generuje dochód w wysokości 100 000 zł., to po podwójnym opodatkowaniu zostanie nam w kieszeni 65 610 zł. (19% ze 100 000, a potem 19% z 81 000).
Jak tego uniknąć?
Mimo niekorzystnej dla wspólnika sp. z o.o. regulacji podatkowej, istnieje całkowicie zgodny z prawem sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Sposobem tym jest założenie kolejnej spółki, tym razem spółki komandytowej (sp. k.). W dużym uproszczeniu, spółka komandytowa jest spółką osobową, a więc nie jest osobą prawną, czyli nie podlega opodatkowaniu CIT-em. Występują w niej dwa rodzaje wspólników : komplementariusz oraz komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność komandytariusza jest w tym względzie praktycznie wyłączona (odpowiada jedynie do wysokości tzw. sumy komandytowej i tylko wtedy, gdy nie wniesie do spółki wkładów w odpowiedniej wysokości). Dochody generowane przez spółkę komandytową są opodatkowane jedynie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Rozwiązanie idealne?
Zakładając nową spółkę komandytową nie musimy wcale likwidować naszej spółki z o.o.! Istotą omawianego sposobu jest to, że w nowej spółce komplementariuszem zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami jej wspólnicy, czyli osoby fizyczne. Dzięki takiej konstrukcji skorzystamy z dobrodziejstw obu spółek, a jednocześnie unikniemy największych niedogodności związanych z tymi formami prowadzenia działalności gospodarczej.
Nasza spółka z o.o. – sp. k. nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jedynie zysk przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników tej spółki. W naszym prostym przykładzie, prowadząc sklep internetowy w formie spółki z o.o. – sp. k., generując dochód w wysokości 100 000 zł. w kieszeni zostanie nam 81 000 zł. (19 % ze 100 000). W porównaniu do zwykłej spółki z o.o. zaoszczędzimy więc 15 390 zł.!
W tym miejscu ktoś zapewne zada sobie pytanie : po co w ogóle zakładać spółkę z o.o., skoro można od razu założyć spółkę komandytową? Odpowiedź jest następująca. Jeśli założylibyśmy tylko spółkę komandytową, to będąc komplementariuszem w tej spółce, za długi spółki odpowiadalibyśmy całym swoim majątkiem osobistym. Ponosilibyśmy więc pełne ryzyko gospodarcze naszej działalności. Jednakże zakładając spółkę z o.o. – spółkę komandytową skorzystamy w tym miejscu z jednej z największych korzyści spółki z o.o., czyli z ograniczonej odpowiedzialności jej wspólników za zobowiązania spółki. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby komplementariuszem spółki komandytowej została spółka z o.o. Takie rozwiązanie jest w pełni zgodne z Kodeksem spółek handlowych, który umożliwia spółkom kapitałowym bycie wspólnikami spółek osobowych. Spółka z o.o., jako komplementariusz spółki komandytowej, będzie odpowiadać za zobowiązania sp. k. bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Przypominamy, że będzie to jedynie majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie majątki osobiste wspólników tej spółki. Komandytariuszami sp. z o.o. – sp. k. zostaną wspólnicy spółki z o.o. W związku z tym, wspólnicy spółki z o.o. jako komandytariusze nie będą odpowiadać za zobowiązania spółki komandytowej!
Omawiana w tym artykule konstrukcja prawna, która łączy dobrodziejstwa spółki z o.o. i spółki komandytowej, wywodzi się z prawa niemieckiego (GmbH & Co. KG) i jest w pełni dopuszczalna na gruncie prawa polskiego. Organy podatkowe nie sprzeciwiają się tej praktyce. Z takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna korzystać co raz więcej przedsiębiorców. Niskie podatki oraz wyłączenie osobistej odpowiedzialności za długi czynią ze spółki z o.o. – spółki komandytowej niezwykle korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej.Zobacz także

  • Tytułem wstępu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to współcześnie najchętniej wybierana forma z spośród wszystkich spółek prawa handlowego. Co skłania przedsiębiorców do korzystania z tej konstrukcji prawnej w prowadzeniu biznesu? Dlaczego ten rodzaj spółki jest bardzo korzystną opcją dla działalności gospodarczych prowadzonych zarówno w formie sklepów internetowych, jak i firm budowlanych? Na to pytanie postaramy się…
    Tags: spółki, o.o, spółka


  • Nazwa "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" nie jest przypadkowa. Ta ograniczona odpowiedzialność, odnosi się do odpowiedzialności spółki za zaciągnięte przez nią długi. Otóż bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wspólników takiej spółki jest to, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za jej zobowiązania. Za długi odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń. Należy mieć na uwadze to,…
    Tags: spółki, spółka, o.o

Dodaj komentarz

Dane firmy:

Doradztwo Prawne i Gospodarcze
ul. Turkusowa 52, Kruszyn
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-158-04-71
REGON: 020312379

Kontakt:

tel./fax: 75 734 36 70

tel. 600 700 827, 509 835 503

kancelaria@twojeprawo.pl

channel_logos2 (1)

channel_logos2 (1)

 

Copyright © 2006-2019 Radosław Owczarkowski