Ochroń swój e-biznes

Nowy REGULAMIN dla e-sklepu

Kontrakty, Obsługa prawna branży IT

SHS


Zadaj pytanie

- bez zobowiązań

Regulamin

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Zadaj pytanie:

 Realizacja w ciągu 24 godzin, cena + 50%

Dodaj załącznik nr 1:

Dodaj załącznik nr 2:
Klienci o nas:


Nowy LądS24 ? szybka spółka

Autor: Paweł Pułka

Opublikowano: 2014-07-29

Tytułem wstępu
Od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorcy zakładający spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą korzystać z dużego ułatwienia, a mianowicie z możliwości utworzenia sp. z o.o. w trybie S24, czyli skorzystania z tzw. „szybkiej ścieżki”. Jak sama nazwa wskazuje, tryb S24 umożliwia nowym przedsiębiorcom założenie sp. z o.o. w bardzo krótkim czasie, który co do zasady nie powinien przekroczyć 24 godzin.
Ten sposób utworzenia spółki jest alternatywą dla „zwykłego” sposobu. W przeciwieństwie do niego, tryb S24 umożliwia nam zawiązanie i rejestrację spółki przez internet, bez konieczności zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego i ponoszenia kosztów taksy notarialnej. W skrócie powiedzieć można, że „szybka ścieżka” jest dla przedsiębiorców tańsza, prostsza i dużo mniej czasochłonna.
System eMS
Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w omawianym trybie możliwe jest za pomocą systemu dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://ems.ms.gov.pl (system eMS). Przed skorzystaniem z „szybkiej ścieżki” konieczna jest rejestracja, gdyż tylko zarejestrowana osoba może się zalogować do systemu. Proces rejestracji wymaga od przedsiębiorcy podania danych osobowych (m.in. nr pesel oraz nr dowodu osobistego). Po logowaniu proces zakładania spółki rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy”.
W ramach procedury „szybkiej ścieżki” umowa spółki, wniosek rejestrowy oraz inne wymagane dokumenty są tworzone bezpośrednio w systemie eMS i przesyłane sądowi rejestrowemu (wydział gospodarczy sądu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy). Przesłanie wskazanych dokumentów rozpoczyna proces rejestracji spółki. Co do zasady, wniosek powinien być rozpatrzony przez sąd w ciągu najbliższych 24 godzin. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę fakt, że sądy jak większość instytucji, mają swoje wyznaczone godziny pracy i nie funkcjonują w dni wolne.
O czym należy pamiętać
Tworząc spółkę z o.o. w trybie S24 należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Jak już wcześniej wskazaliśmy, umowa spółki nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże w związku z odstąpieniem od tej szczególnej formy i stosowaniem zamiast niego elektronicznego wzorca umowy, ustawodawca narzucił na nas ograniczone pole działania. Swoboda ustalania treści umowy jest wąska, gdyż należy wybierać jedynie pomiędzy wskazanymi we wzorcu wariantami uregulowań i nie można modyfikować ich treści. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby po zakończonym procesie zakładania spółki (czyli po wpisie do KRS-u) zmienić na ogólnych zasadach umowę, gdyż od tego momentu spółka funkcjonuje jak każda inna spółka z o.o. i nie odnoszą się już do niej ograniczenia związane z trybem S24.
Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż wkładami do spółki S24 na pokrycie kapitału zakładowego mogą być jedynie wkłady pieniężne. Jeśli chodzi o wkłady, to tutaj również czeka na przedsiębiorców znaczne udogodnienie, gdyż nie muszą one być wpłacone do spółki w momencie rejestracji. Ustawodawca dał przedsiębiorcom możliwość wniesienia ich w terminie 7 dni od daty zarejestrowania spółki.
Umowa spółki jest zawarta po wprowadzeniu do systemu eMS wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia, ich weryfikacji oraz opatrzenia jej podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny to nic innego jak login i hasło, które zostały stworzone przez przedsiębiorcę w procesie rejestracji w systemie. Należy pamiętać, że podpisanie umowy przez jednego ze wspólników wyłącza późniejsze wprowadzenie w niej jakichkolwiek zmian.
Po podpisaniu umowy spółki należy jeszcze wypełnić listę wspólników, oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (jeżeli rzeczywiście zostały już wniesione) oraz wniosek o rejestrację spółki. Wszystkie te dokumenty muszą zostać opatrzone wskazanym powyżej podpisem elektronicznym.
Złożenie wymienionych dokumentów do sądu poprzedzone jest opłaceniem wniosku za pomocą systemu eCARD. Opłata za rejestrację spółki wynosi 500 zł., a opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł. Doliczyć do nich jeszcze należy opłatę manipulacyjną w wysokości 14 zł.
Po dokonaniu wszystkich opłat dokumenty zostaną przesłane do właściwego sądu. Wszelkie pisma sądowe będą doręczane za pomocą systemu użytkownikowi, który przesłał do sądu wniosek.
Po wpisie spółki do KRS, zarząd musi jeszcze w terminie 7 dni od wpisu złożyć w sądzie wzory podpisów członków zarządu uwierzytelnionych notarialnie albo złożonych przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu.
Niestety, w przypadku elektronicznej rejestracji spółki z o.o. nie ma zastosowania tzw. „zasada jednego okienka”. Konieczne więc będzie samodzielne dokonanie odrębnych zgłoszeń do ewidencji podatników i płatników oraz do rejestru organów gospodarki narodowej (REGON) i ZUS.
Po zakończeniu procedury „szybkiej ścieżki” nowo założona spółka z o.o. będzie działała na takich samych zasadach, jak wszystkie pozostałe spółki z o.o. Nie będzie żadnych różnic w jej funkcjonowaniu oraz statusie.
Powyższa procedura może zostać przeprowadzona przez profesjonalnego pełnomocnika, który w ramach zlecenia może wykonać wszystkie niezbędne czynności rejestracyjne, również przed urzędem skarbowym, urzędem statystycznym oraz ZUS.Zobacz także

 • Nazwa "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" nie jest przypadkowa. Ta ograniczona odpowiedzialność, odnosi się do odpowiedzialności spółki za zaciągnięte przez nią długi. Otóż bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wspólników takiej spółki jest to, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za jej zobowiązania. Za długi odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń. Należy mieć na uwadze to,…
  Tags: spółki, o.o, cywilne, prawo


 • Bardzo ciekawe orzeczenie SN w sprawie zgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 grudnia 2008 r. V CSK 293/2008 LexPolonica nr 2077728 Towar konsumpcyjny jest niewątpliwie niezgodny z umową sprzedaży, gdy nabywca nie ma możliwości swobodnego z niego korzystania w związku z niewywołaniem w następstwie wady prawnej jej…
  Tags: cywilne, prawo


 • Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu (albo referendarza sądowego), które ma po uprawomocnieniu się taką samą moc, co "zwykły" wyrok sądu. Wierzyciel będzie mógł na jego podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi uruchamiając tym samym do działania komornika. Nakaz zapłaty nie jest więc kolejnym wezwaniem do zapłaty. Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu (albo referendarza sądowego), które…
  Tags: cywilne, prawo


 • Każdy przedsiębiorca wykonując swoją działalność jest zobowiązany do rzetelności i do przestrzegania prawa. Zaciągnięte zobowiązania, przedsiębiorca, powinien realizować terminowo i w sposób wcześniej ustalony z kontrahentem. Przewidując brak możliwości wywiązania się z kolejnego zobowiązania nie powinien go zaciągać. W sytuacji, gdy przedsiębiorca ze swojej winy lub bez swojej winy rzeczywiście nie może realizować swoich zobowiązań,…
  Tags: spółki, prawo, cywilne


 • Gdy inwestor nie chce odebrać prac. Do najistotniejszych elementów realizacji umowy o roboty budowlane należy odbiór wykonanych robót. Jak wynika z art. 647 odbiór robót jest obowiązkiem inwestora. To jest jasne, ale co w sytuacji, gdy prace zostaly już wykonane, a inwestor nie chce ich odebrać i nie placi wykonawcy za zrealizowaną inwestycję? Te wątpliwości…
  Tags: umowy, należy, cywilne, prawo

Dodaj komentarz

Dane firmy:

Doradztwo Prawne i Gospodarcze
ul. Turkusowa 52, Kruszyn
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-158-04-71
REGON: 020312379

Kontakt:

tel./fax: 75 734 36 70

tel. 600 700 827, 509 835 503

kancelaria@twojeprawo.pl

channel_logos2 (1)

channel_logos2 (1)

 

Copyright © 2006-2019 Radosław Owczarkowski