Ochroń swój e-biznes

Nowy REGULAMIN dla e-sklepu

Kontrakty, Obsługa prawna branży IT

SHS


Zadaj pytanie

- bez zobowiązań

Regulamin

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Zadaj pytanie:

 Realizacja w ciągu 24 godzin, cena + 50%

Dodaj załącznik nr 1:

Dodaj załącznik nr 2:
Klienci o nas:


Nowy LądRegulamin

Świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w Serwisie Twojeprawo.pl

Rozdział 1
DEFINICJE REGULAMINOWE
§ 1

 1. Regulamin – niniejszy akt regulujący sposób korzystania z Serwisu,
 2. Serwis – serwis porad prawnych dostępny na stronie internetowej www.twojeprawo.pl,
 3. Administrator – Radosław Owczarkowski, prowadzący dzialalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Prawne i Gospodarcze, NIP: 612-158-04-71, REGON: 020312379, adres: ul. Turkusowa 52 Kruszyn, 59-700 Bolesławiec – podmiot prowadzący Serwis,
 4. Użytkownik – osoba, korzystająca z usług Serwisu.

Rozdział 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2

 1. Użytkownik akceptuje Regulamin, który jest integralną częścią zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkowk=nikiem.
 2. Użytkownikiem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być zarówno przedsiębiorca, korzystający z usług Serwisu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin określa warunki świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną a także sposób korzystania z Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

 • Kontakt z Administratorem odbywa się: telefonicznie – numer (+48) 600 700 827, e-mailem – kancelaria@twojeprawo.pl, albo poprzez formularz dostępny na stronach Serwisu. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres ul. Turkusowa 52, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec.

§4

 • Majątkowe prawa autorskie do Serwisu i wszystkich znajdujących się w nim treści należą do Administratora.

Rozdział 3
KORZYSTANIE Z USŁUG
§5

 1. Poprzez Serwis użytkownik może zamówić wykonanie usługi prawnej. Usługa prawna może polegać na: udzieleniu porady prawnej, opracowaniu opinii prawnej, przygotowaniu pisma, przygotowaniu umowy, konsultacji prawnej.
 2. Usługa prawna może być zrealizowana przez: przesłanie na wskazany adres e-mail dokumentu w formie pliku tekstowego; przesłanie pisma na adres poczty tradycyjnej; przeprowadzenie konsultacji telefonicznej.
 3. Usługi zamawiane przez Serwis wykonywane są przez Administratora, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§6

 1. Użytkownik składa zapytanie dotyczące warunków wykonania interesującej go usługi prawnej wypełniając interaktywny formularz zamieszczony na stronach Serwisu, przesyłając e-maila, albo telefonicznie.
 2. Użytkownik składając zapytanie dotyczące wykonania usługi prawnej powinien podać swoje imię i nazwisko, oraz adres e-mail. Powinien także wskazać wykonaniem jakiej usługi prawnej jest zainteresowany oraz w jakiej sprawie – opis sprawy.
 3. W ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu zapytania, Administrator przesyła propozycję dotyczącą warunków wykonania usługi prawnej, w tym cenę usługi i termin jej realizacji. Administrator, określając warunki wykonania usługi bierze pod uwagę charakter sprawy, oraz poziom zawiłości przedstawionego stanu faktycznego i prawnego.
 4. Akceptując propozycję Administratora, Użytkownik stosuje się do zawartych w propozycji wskazań dotyczących wykonania usługi, w tym w zakresie płatności. Użytkownik jednocześnie informuje Administratora o zaakceptowaniu złożonej propozycji.
 5. Akceptacja propozycji jest momentem zawarcia umowy o wykonanie określonej usługi prawnej.
 6. Po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu propozycji, Administrator niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówionej usługi na warunkach określonych w propozycji.
 7. Niezłożenie propozycji przez Administratora w trybie pkt 3, oznacza brak możliwości realizacji usługi określonej w zapytaniu.

§7

 1. W Serwisie obowiązują następujące rodzaje płatności za świadczone usługi prawne:
  • Przelew z góry – Użytkownik należność za usługę prawnš uiszcza po zaakceptowaniu propozycji Administratora co do warunków jej wykonania.
  • Przelewem z dołu – Użytkownik należność za usługę prawną uiszcza po jej wykonaniu.
  • Przelewu należności Użytkownik dokonuje na jedno z następujących kont bankowych:
   mBank (BRE Bank): 63 1140 2004 0000 3202 4290 0808
   Inteligo (PKO BP): 50 1020 5558 1111 1761 3910 0030
   PKO SA: 03 1240 6670 1111 0010 3663 4830
   BZWBK: 54 1090 1577 0000 0000 5712 1208
 2. Użytkownik może także dokonać płatności poprzez system Dotpay. Konto Dotpay Administratora ma numer ID 14849. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

§8

 1. Usługi świadczone w Serwisie obciążone są podstawową stawką podatku VAT. Podawane ceny usług są cenami brutto obejmującymi także podatek VAT, jeżeli nic innego nie wynika z treści umowy.
 2. Administrator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT i doręcza ja na wskazany adres jeżeli Użytkownik zażądał jej wystawienia i podał wszystkie niezbędne do tego dane.

Rozdział 4
ODSTĽPIENIE OD UMOWY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§9

 • Użytkownik, będący konsumentem, zawierając umowę o wykonanie usługi prawnej wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W związku z powyższym, a także w związku z tym, że usługa prawna ma charakter świadczenia, które z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócone, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 7 ust. 1 wskazanej Ustawy. (wyłączenia na podstawie art.10 ust. 3 pkt 1 i pkt 5 wskazanej Ustawy).

§10

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia (istotny jest termin nadania przesyłki).

Rozdział 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§11

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Administratora.
 3. Uzyskane przez Administratora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłšcznie w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Administratora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2011 roku.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu sš zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie i nie majš mocy wstecznej.


Zobacz także

 • Zajmujemy się kompleksową obsługą problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach. Jeśli: Prowadzisz sklep internetowy. Prowadzisz zbiór danych swoich klientów lub pracowników. Zamierzasz prowadzić akcję marketingową swoich usług (np. mailing) . Wdrażasz oprogramowanie, które ma na celu przetwarzanie danych osobowych. Jesteś wydawcą newslettera. Przeczytaj poniższy tekst. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak…
  Tags: danych, osobowych


 • Zajmujemy się kompleksową obsługą problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach. Jeśli: Prowadzisz sklep internetowy. Prowadzisz zbiór danych swoich klientów lub pracowników. Zamierzasz prowadzić akcję marketingową swoich usług (np. mailing) . Wdrażasz oprogramowanie, które ma na celu przetwarzanie danych osobowych. Jesteś wydawcą newslettera. Przeczytaj poniższy tekst. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak…
  Tags: danych, osobowych


 • Zajmujemy się kompleksową obsługą problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach. Jeśli: Prowadzisz sklep internetowy. Prowadzisz zbiór danych swoich klientów lub pracowników. Zamierzasz prowadzić akcję marketingową swoich usług (np. mailing) . Wdrażasz oprogramowanie, które ma na celu przetwarzanie danych osobowych. Jesteś wydawcą newslettera. Przeczytaj poniższy tekst. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak…
  Tags: danych, osobowych


Dane firmy:

Doradztwo Prawne i Gospodarcze
ul. Turkusowa 52, Kruszyn
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-158-04-71
REGON: 020312379

Kontakt:

tel./fax: 75 734 36 70

tel. 600 700 827, 509 835 503

kancelaria@twojeprawo.pl

channel_logos2 (1)

channel_logos2 (1)

 

Copyright © 2006-2019 Radosław Owczarkowski