Ochroń swój e-biznes

Nowy REGULAMIN dla e-sklepu

Kontrakty, Obsługa prawna branży IT

SHS


Zadaj pytanie

- bez zobowiązań

Regulamin

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Zadaj pytanie:

 Realizacja w ciągu 24 godzin, cena + 50%

Dodaj załącznik nr 1:

Dodaj załącznik nr 2:
Klienci o nas:


Nowy LądRegulamin sklepu

Zamów Regulamin sklepu internetowego!

 

 • Czy regulamin Twojego sklepu Internetowego daje Ci pełne bezpieczeństwo?
 • Czy jesteś pewien, że nie zawiera on klauzul niedozwolonych?
 • Czy regulamin Twojego sklepu jest poprawny?

 

Nie lekceważ tych pytań. Zadzwoń do nas i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w tej sprawie.
tel.

600 700 827

(opłata jak za zwykłe połączenie).
Po rozmowie z Tobą dokonamy także bezpłatnej analizy regulaminu Twojego sklepu.

 

Czym ryzykujesz?

Możesz zostać pozwany przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolony. W konsekwencji takiego powództwa może zostać nakazana modyfikacja treści Twojego regulaminu, a ponadto także zwrot kosztów procesu (360 zł). Dodatkowo zapłacisz także za publikację wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (0,70 gr za znak; zwykle około 1000 zł za pełną publikację). A możesz być pozywany osobno w odniesieniu do każdej z niedozwolonych klauzul, które znajdują się w Twoim regulaminie.

Czy warto więc ryzykować?

 


Przygotowujemy regulaminy stron www, oraz umowy handlowe dla firm od wielu już lat. Problematykę wzorców umownych znamy od podszewki. Przygotowaliśmy dziesiątki regulaminów sklepów internetowych. Możesz nam zaufać. Zadzwoń, porozmawiaj z naszym konsultantem i przekonaj się sam.

Co oferujemy?

W ramach zamówienia, dokonamy analizy biznesowej działalności Twojego Sklepu, będziemy współpracować z Tobą nad zaprojektowaniem rozwiązań, które najbardziej odpowiadają branży, w której działasz i które najpełniej zrealizują zamierzony cel ekonomiczny. Zadbamy o Twój interes prawny, oraz o komfort i bezpieczeństwo dla Twoich klientów.

Konstruując regulamin lub umowę, pod uwagę weźmiemy przede wszystkim jej zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z następującymi ustawami:

 • o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • o ochronie danych osobowych
 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
 • Kodeks Cywilny

 

 

Czym jest regulamin?

Regulamin w serwisie internetowym spełnia rolę zbioru obowiązujących reguł, zgodnie z którymi świadczone są usługi albo sprzedawane są towary. Nie podpisując umowy, a jedynie akceptując regulamin, kupujący (usługobiorca), godzi się na to, aby świadczenie zostało na jego rzecz wykonane w określony sposób.

O obowiązku udostępniania na stronie www regulaminu, przesądza Ustawa z dnia 18 lipca 2004 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.).

?Art. 8. 1. Usługodawca:
1)   określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,
2)   nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

Na to, jakie kwestie w regulaminie powinny być uwzględnione, wskazuje ust. 3 cytowanego powyżej przepisu:

3. Regulamin określa w szczególności:
1)   rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2)   warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a)  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b)  zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
3)   warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4)   tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. 

Nie można jednak zapomnieć także o innych kwestiach, których uregulowanie z różnych przyczyn może okazać się konieczne. Np. jeżeli przedsiębiorca internetowy jest jednocześnie administratorem danych osobowych, co zdarza się bardzo często, regulamin powinien także uwzględniać problematykę ochrony danych osobowych. Często w grę może także wchodzić kwestia praw autorskich np. do publikowanych materiałów w serwisach społecznościowych, albo praw autorskich do utworów będących przedmiotem obrotu. Wówczas, pojawia się również potrzeba poszerzenia treści regulaminu także i o tę problematykę.

Klauzule abuzywne (niedozwolone).

Przedsiębiorca obsługujący konsumentów, a tych jest najwięcej w sektorze e-handlu, musi się wystrzegać stosowania w regulaminie tzw. klauzul abuzywnych, czyli postanowień, których stosowanie nie jest dozwolone, ze względu na wzmożoną ochronę interesów konsumenta. Ta wzmożona ochrona objawia się w, skrócie tym, że nie można konstruując regulamin świadczenia usług obciążać konsumenta nadmiernymi obowiązkami albo przenosić na niego zbyt duże ryzyko związane z wykonaniem umowy. Klauzula niedozwolona nie wiąże z mocy prawa konsumenta. A Przedsiębiorca może dodatkowo narazic się na nieprzyjemności związane z postępowaniem przed warszawskim sądem ochrony konkurencji.Zobacz także

 • Zajmujemy się kompleksową obsługą problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach. Jeśli: Prowadzisz sklep internetowy. Prowadzisz zbiór danych swoich klientów lub pracowników. Zamierzasz prowadzić akcję marketingową swoich usług (np. mailing) . Wdrażasz oprogramowanie, które ma na celu przetwarzanie danych osobowych. Jesteś wydawcą newslettera. Przeczytaj poniższy tekst. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak…
  Tags: danych, osobowych, sklepu


 • Zajmujemy się kompleksową obsługą problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach. Jeśli: Prowadzisz sklep internetowy. Prowadzisz zbiór danych swoich klientów lub pracowników. Zamierzasz prowadzić akcję marketingową swoich usług (np. mailing) . Wdrażasz oprogramowanie, które ma na celu przetwarzanie danych osobowych. Jesteś wydawcą newslettera. Przeczytaj poniższy tekst. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak…
  Tags: danych, osobowych, sklepu


 • Zajmujemy się kompleksową obsługą problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach. Jeśli: Prowadzisz sklep internetowy. Prowadzisz zbiór danych swoich klientów lub pracowników. Zamierzasz prowadzić akcję marketingową swoich usług (np. mailing) . Wdrażasz oprogramowanie, które ma na celu przetwarzanie danych osobowych. Jesteś wydawcą newslettera. Przeczytaj poniższy tekst. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak…
  Tags: danych, osobowych, sklepu


 • Szybka porada prawna Regulamin sklepu ? Zamów GIODO ? Ochrona danych osobowych Umowy deweloperskie
  Tags: danych, osobowych, umowy, regulamin, sklepu


Dane firmy:

Doradztwo Prawne i Gospodarcze
ul. Turkusowa 52, Kruszyn
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-158-04-71
REGON: 020312379

Kontakt:

tel./fax: 75 734 36 70

tel. 600 700 827, 509 835 503

kancelaria@twojeprawo.pl

channel_logos2 (1)

channel_logos2 (1)

 

Copyright © 2006-2019 Radosław Owczarkowski