Ochroń swój e-biznes

Nowy REGULAMIN dla e-sklepu

Kontrakty, Obsługa prawna branży IT

SHS


Zadaj pytanie

- bez zobowiązań

Regulamin

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Zadaj pytanie:

 Realizacja w ciągu 24 godzin, cena + 50%

Dodaj załącznik nr 1:

Dodaj załącznik nr 2:
Klienci o nas:


Nowy LądCzy potrzebujesz nowy regulamin sklepu?

Autor: Paweł Pułka

Opublikowano: 2014-05-27

Nowa Ustawa.

Zbliżające się wielkimi krokami wejście w życie ustawy o Prawach konsumenta spowoduje poważne zmiany w działaniu e-sklepów. Ustawa ta dotyczy całej gamy stosunków B2C i ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich na terenie całej UE. Nadchodzące zmiany znacznie rozszerzą uprawnienia konsumentów, szczególnie tych, którzy dokonują zakupów na odległość, m.in. przez internet. Korzystniejsze rozwiązania dla klientów pociągną za sobą oczywiście zwiększenie ciężaru obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy.

Założenie europejskiego ustawodawcy, że konsument jest chroniony wtedy, gdy jest dobrze poinformowany, znalazło wyraz w nowych przepisach. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, przedsiębiorca będzie musiał sprostać bardziej rygorystycznym wymaganiom co do obowiązków informacyjnych w stosunku do konsumenta.

Szczególnie obciążeni będą m.in. internetowi sprzedawcy towarów o wartości przekraczającej 50 zł. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca będzie musiał zadośćuczynić 21 obowiązkom informacyjnym. Obowiązki te będą musiały także zostać zawarte w potwierdzeniu zawarcia umowy, które sprzedający bedzie musiał dostarczyć kupującemu najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Odstąpienie od umowy po nowemu.

Najbardziej doniosłym z obowiązków inormacyjnych jest niewątpliwie poinformowanie konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy. Termin ten zostanie teraz wydłużony z 10 do 14 dni, w czasie których niezadowolony klient będzie mógł bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zwrócić towar sprzedawcy. Jeśli ten drugi nie zastrzeże wcześniej w regulaminie, że koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy obciążają kupującego, będzie musiał ponieść także te koszty.

Wydłużony 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy może powodować nadużywanie tego uprawnienia przed konsumentów, którzy zakupią towar po to, aby niejako za darmo z niego korzystać przez okres dwóch tygodni, a następnie zwrócić go bez żadnych negatywnych konsekwencji. Widząc takie zagrożenie, ustawodawca przewidział dla sprzedawców prawo do ubiegania się o rekompensatę za zmniejszenie jej wartości, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak spełnienia obowiązku poinformowania klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia będzie niósł za sobą bardzo poważne konsekwencje. Termin do wykonania tego uprawnienia zostanie wydłużony do roku liczonego od dnia upływu 14 dniowego terminu (aktualnie 3 miesiące). Ponadto konsument nie poniesie odpowiedzialności za zużycie towaru.

konieczny audyt funkcjonalności sklepu.

Poważnych zmian będzie wymagać nie tylko regulamin e-sklepu, ale także sama strona internetowego sprzedawcy. Będą musiały się na niej znaleźć jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności. Ponadto bezpośrednio przed złożeniem internetowego zamówienia, konsument będzie musiał zostać poinformowany o głównych cechach towaru, jego łącznej cenie wraz z podatkami, o czasie trwania umowy oraz o sposobie jej wypowiedzenia, jeżeli została zawarta na czas nieoznaczony. W momencie składania zamówienia klient będzie musiał wyraźnie potwierdzić, że wie o obowiązku zapłaty, który pociąga za sobą to zamówienie. Zamówienie będzie można złożyć np. używając specjalnego przycisku. Ustawodawca nakłada jednakże obowiązek wyraźnego oznaczenia tego przycisku, np. słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Odpowiedzialność za wady rzeczy.

Uproszczone zostaną ramy prawne, w jakich działają przedsiębiorcy. Nowe przepisy uchylą ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Ustawa o prawach konsumenta ujednolici przepisy dotyczące wad towaru, sprowadzając je wszystkie do Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową zostanie zastąpiona odpowiedzialnością z tytułu rękojmi.

Niezmienny pozostanie dwuletni termin na reklamację towaru. Wydłużeniu ulegnie jednak czas szczególnej ochrony konsumentów, związany z domniemaniem o wadzie ukrytej. Obecnie obowiązuje półroczny termin, w którym uznaje się, że jeśli wada została stwierdzona przed upływem pół roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania towaru. Nowe przepisy wydłużą ten termin do roku. Domniemanie to oznacza, że w razie ujawnienia się wady towaru w okresie wskazanego terminu, to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że powstała ona z winy konsumenta już po wydaniu mu rzeczy sprzedanej.

Zlikwidowana zostanie także sekwencyjność korzystania przez konsumenta z uprawnień w razie stwierdzenia przez niego niezgodności towaru z umową. Pod rządami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego może on w pierwszej kolejności rządać naprawy towaru lub jego wymiany na nowy, a dopiero gdy sprzedawca nie uczyni zadość jego rządaniu, może on żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nowa ustawa umożliwi kupującemu pełną swobodę wyboru uprawnienia, z którego chce skorzystać. Co prawda sprzedawca będzie mógł się uwolnić od obowiązku zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny niezwłocznie wymieniając towar na nowy lub usuwając wadę poprzez naprawę, jednakże takie udogodnienie będzie mu przysługiwało tylko podczas pierwszej reklamacji towaru. Każda kolejna usterka związana będzie z obowiązkiem zadośćuczynienia żądaniu konsumenta.

Podsumowanie.

Nowa ustawa wzmocni znacząco pozycję klienta w stosunkach ze sprzedawcą. Zmiana przepisów nałoży na przedsiębiorców szereg obowiązków, których brak spełnienia skutkować będzie nie tylko poszerzeniem uprawnień konsumenta, ale także sankcjami karnymi. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o Prawach konsumenta, skutkować będzie karą grzywny. Ponadto na internetowych sprzedawcach ciążyć będzie obowiązek aby posiadali regulamin sklepu w wersji dotychczasowej i w nowej wersji wynikającej z nowych przepisów. Taki stan rzeczy utrzymywać się będzie w okresie dwóch lat od wejścia w życie nowego prawa, gdyż do stosunków powstałych przed obowiązywaniem ustawy o Prawach konsumenta stosować będziemy nadal stare przepisy. Po upływie tych dwóch lat przedsiębiorca posługiwać się będzie już tylko nowym regulaminem swojego sklepu.

 

 Zobacz także

 • Prezentuję zestawienie typowych i najczęściej wystepujących w regulaminach sklepów internetowych klauzul abuzywnych. Nie przytaczam przy tym, samych klauzul, ale opisuję ich sens, jako że brzmień klauzul, również tych już wpisanych do rejestru prowadzonego przez UOKIK, jest mnóstwo. 1. Właściwość sądu. "Właściwość sądu zgodna z siedzibą sklepu". Kiedyś ta klauzula królowała w rankingu popularności. Jej sens…
  Tags: sklepu, konsument, towaru, konsumenta, to, regulamin, e-sklep


 • Uważaj na to co zamieszczasz w swoim regulaminie sklepu internetowego! W tym artykule opiszemy agresywną działalność "prokonsumenckich" stowarzyszeń, a także sposoby traktowania przedsiębiorców przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach związanych z klauzulami niedozwolonymi. Klauzule niedozwolone sposobem na wyzyskanie e-przedsiębiorców W ostatnich latach w Polsce pojawiła się niebezpieczna praktyka, polegająca na instrumentalnym wykorzystywaniu przez…
  Tags: konsumentów, to, ponadto, rzeczy, e-sklep


 • Błędy zdarzają się każdemu. Profesjonalistom także. Nie unikną ich siłą rzeczy sklepy internetowe. Dużo nerwów może czasami kosztować przedsiębiorcę zamieszczona na stronach sklepu internetowego omyłkowo zaniżona cena jakiegoś towaru. Na różnego rodzaju forach podawane są przykłady takich sytuacji: ?Jestem pracownikiem sklepu internetowego z dziedziny sprzętu rowerowego, zajmuję się m.in wprowadzaniem nowych towarów na sklep, ustalaniem…
  Tags: to, sklepu, sprzedawcy, umowy, prawa, konsumenta, obowiązku, towar, rzeczy, towaru


 • O agresywnej działalności "prokonsumenckich" stowarzyszeń polujących na przedsiębiorców nieświadomie zamieszczających klauzule niedozwolone w regulaminach swoich sklepów internetowych pisaliśmy tutaj. Teraz nadszedł czas na podanie kilku przykładów niezgodnych z prawem klauzul. W niniejszym artykule przedstawimy typowe klauzule, które bardzo często są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument ma prawo używania towaru…
  Tags: towaru, umowy, towar, konsument, konsumenta, sprzedawcy, sprzedawca, to, odstąpienia, regulamin

Dodaj komentarz

Dane firmy:

Doradztwo Prawne i Gospodarcze
ul. Turkusowa 52, Kruszyn
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-158-04-71
REGON: 020312379

Kontakt:

tel./fax: 75 734 36 70

tel. 600 700 827, 509 835 503

kancelaria@twojeprawo.pl

channel_logos2 (1)

channel_logos2 (1)

 

Copyright © 2006-2019 Radosław Owczarkowski