Ochroń swój e-biznes

Nowy REGULAMIN dla e-sklepu

Kontrakty, Obsługa prawna branży IT

SHS


Zadaj pytanie

- bez zobowiązań

Regulamin

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Zadaj pytanie:

 Realizacja w ciągu 24 godzin, cena + 50%

Dodaj załącznik nr 1:

Dodaj załącznik nr 2:
Klienci o nas:


Nowy LądOdpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Autor: Paweł Pułka

Opublikowano: 2014-07-25

Nazwa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nie jest przypadkowa. Ta ograniczona odpowiedzialność, odnosi się do odpowiedzialności spółki za zaciągnięte przez nią długi. Otóż bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wspólników takiej spółki jest to, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za jej zobowiązania. Za długi odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń. Należy mieć na uwadze to, że majątek spółki, to nie tylko kapitał zakładowy, ale wszystko to, co spółka nabyła w trakcie swojej działalności. Mimo, iż często na starcie majątek jest taki wynosi jedynie 5000 zł., to po pewnym czasie może być on kilkakrotnie większy, gdyż spółka nabędzie np. lokal do prowadzenia działalności oraz samochody. Im większy majątek spółki, tym większa jej wiarygodność wobec wierzycieli.
Bezpieczeństwo wspólników spółki z o.o.
Takie rozwiązanie przyjęte w polskim prawie daje spółce z o.o. niewątpliwą przewagę nad innymi spółkami, czyli przede wszystkim nad spółką cywilną, jawną, partnerską, komandytową, a także nad jednoosobową działalnością gospodarczą. W wymienionych formach działalności gospodarczej przedsiębiorcy ryzykują tym, że jeśli spółka (przedsiębiorca) w pewnym momencie stanie się niewypłacalna to wierzyciel będzie mógł sięgnąć do ich majątków osobistych. To ryzyko skłania wielu przedsiębiorców do tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których wspólnicy mogą się niejako czuć „bezpiecznie”, jeśli chodzi o swoje majątki osobiste.
Reasumując, należy stwierdzić, że wspólnicy spółki z o.o. ponoszą ryzyko jedynie swoimi wkładami wniesionymi do spółki. Ich sytuacja jest więc znacznie bardziej korzystna niż sytuacja wspólników chociażby spółki jawnej, w której to ciążące na nich ryzyko finansowe rozciąga się ponadto na ich majątki prywatne. Dla przykładu : jeśli działalność transportowa prowadzona w formie spółki jawnej zacznie przynosić duże straty, a długi spółki zaczną przewyższać jej majątek, to wtedy „pod młotek” mogą pójść nie tylko samochody należące do firmy, ale także np. prywatny samochód wspólnika. Wysokość strat w w prywatnym majątku wspólnika zależy oczywiście od wysokości ciążących na spółce długów, a także od ilości pozostałych wspólników, gdyż wszyscy wspólnicy odpowiadają za długi solidarnie.
Ograniczenie zasady braku odpowiedzialności za długi
Zasada, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki, w niektórych sytuacjach podlega pewnym ograniczeniom. Chodzi tu przede wszystkim o spółkę przed jej wpisem do KRS. Taka spółka, której założyciele zawarli już umowę spółki, nazywana fachowo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, mimo braku wpisu do KRS może już zawierać pierwsze umowy z kontrahentami (czas organizacji spółki s24 co do zasady wynosi tylko 24 godziny!) . Za te zobowiązania, powstałe przed wpisem do KRS odpowiedzialność ponosi sama spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu, a także wspólnicy tej spółki, jednakże tylko do wysokości niewniesionego wkładu (wartość wkładów wspólnika oznaczona jest w umowie spółki).
Brak odpowiedzialności za długi a członkowie zarządu
Zasada braku odpowiedzialności za długi spółki nie odnosi się do członków zarządu. Odpowiadają oni za jej zobowiązania w podobny sposób, jak wspólnicy spółki jawnej, czyli dopiero wtedy, gdy spółka stanie się egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Jednakże ich odpowiedzialność zależy od nieprawidłowości w ich działaniu jako członków zarządu.
Jeżeli członkowie zarządu wykażą, że we właściwym czasie zgłosili upadłość lub wszczęto postępowanie układowe, lub że niezgłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez ich winy, lub że pomimo ich niewszczęcia wierzyciel nie poniósł szkody, uwolnią się od odpowiedzialności za zobowiązania.
W tym miejscu wskazać należy, że w spółce z o.o. wspólnicy mogą być także członkami zarządu. W takim wypadku będą się do nich odnosić powyżej opisane zasady odpowiedzialności dotyczące zarządu.
Reasumując, prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. jest dla wspólników o wiele bardziej bezpieczne finansowo, niż prowadzenie działalności w formie spółek osobowych. Jak wiadomo, każda działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko jej niepowodzenia. W takim przypadku za wszelkie niespłacone długi odpowie sama spółka swoim własnym majątkiem, a komornik nie będzie mógł położyć swoich rąk na majątkach należących do wspólników. Z kolei jeśli spółka będzie zarządzana w rzetelny i zgodny z prawem sposób, odpowiedzialności unikną także członkowie zarządu.Zobacz także

 • Tytułem wstępu Od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorcy zakładający spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą korzystać z dużego ułatwienia, a mianowicie z możliwości utworzenia sp. z o.o. w trybie S24, czyli skorzystania z tzw. "szybkiej ścieżki". Jak sama nazwa wskazuje, tryb S24 umożliwia nowym przedsiębiorcom założenie sp. z o.o. w bardzo krótkim czasie, który co do…
  Tags: spółki, o.o, cywilne, prawo


 • Każdy przedsiębiorca wykonując swoją działalność jest zobowiązany do rzetelności i do przestrzegania prawa. Zaciągnięte zobowiązania, przedsiębiorca, powinien realizować terminowo i w sposób wcześniej ustalony z kontrahentem. Przewidując brak możliwości wywiązania się z kolejnego zobowiązania nie powinien go zaciągać. W sytuacji, gdy przedsiębiorca ze swojej winy lub bez swojej winy rzeczywiście nie może realizować swoich zobowiązań,…
  Tags: działalności, to, spółki, prawo, wspólników, cywilne


 • Tytułem wstępu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to współcześnie najchętniej wybierana forma z spośród wszystkich spółek prawa handlowego. Co skłania przedsiębiorców do korzystania z tej konstrukcji prawnej w prowadzeniu biznesu? Dlaczego ten rodzaj spółki jest bardzo korzystną opcją dla działalności gospodarczych prowadzonych zarówno w formie sklepów internetowych, jak i firm budowlanych? Na to pytanie postaramy się…
  Tags: spółki, działalności, to, o.o, spółka


 • Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu (albo referendarza sądowego), które ma po uprawomocnieniu się taką samą moc, co "zwykły" wyrok sądu. Wierzyciel będzie mógł na jego podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi uruchamiając tym samym do działania komornika. Nakaz zapłaty nie jest więc kolejnym wezwaniem do zapłaty. Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu (albo referendarza sądowego), które…
  Tags: to, cywilne, prawo


 • Bardzo ciekawe orzeczenie SN w sprawie zgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 grudnia 2008 r. V CSK 293/2008 LexPolonica nr 2077728 Towar konsumpcyjny jest niewątpliwie niezgodny z umową sprzedaży, gdy nabywca nie ma możliwości swobodnego z niego korzystania w związku z niewywołaniem w następstwie wady prawnej jej…
  Tags: cywilne, prawo

Jedna odpowiedź na „“Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.””

 1. […] komandytową skorzystamy w tym miejscu z jednej z największych korzyści spółki z o.o., czyli z ograniczonej odpowiedzialności jej wspólników za zobowiązania spółki. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby komplementariuszem spółki komandytowej została spółka […]

Dodaj komentarz

Dane firmy:

Doradztwo Prawne i Gospodarcze
ul. Turkusowa 52, Kruszyn
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-158-04-71
REGON: 020312379

Kontakt:

tel./fax: 75 734 36 70

tel. 600 700 827, 509 835 503

kancelaria@twojeprawo.pl

channel_logos2 (1)

channel_logos2 (1)

 

Copyright © 2006-2019 Radosław Owczarkowski