Logo
Doradztwo prawne dla biznesu
tel.: 600 700 827
kancelaria@twojeprawo.pl
 
Powiększenie

Serwis Twojeprawo.pl koncentruje się na obsłudze problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych branżach i w różnych formach.


Naszymi klientami są przede wszystkim mikro i mali przedsiębiorcy, wśród których wiodącą grupę stanowią przedsiębiorcy z branży IT oraz eCommerce. Przygotowujemy dla nich kompleksową infrastrukturę prawną niezbędną do działania w ich obszarach biznesowej aktywności. Doradzamy już na etapie zakładania działalności gospodarczej, pomagamy w rejestracji spółek, przygotowujemy kontrakty handlowe (B2B) i umowy konsumenckie (B2C), tworzymy wzorce umowne i regulaminy, zajmujemy się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach. Mamy gotowe i sprawdzone rozwiązania prawne dla wielu rodzajów biznesów internetowych i pozainternetowych.

Nie stronimy jednocześnie od wyzwań związanych z wdrażaniem nowatorskich pomysłów i niekonwencjonalnych modeli biznesowych. Przyglądamy się rozwojowi nowych rodzajów działalności i sami szukamy najlepszych rozwiązań prawnych, które następnie moglibyśmy zaoferować naszym klientom do wdrożenia w ich przedsiebiorstwach.

Czy potrzebujesz nowy regulamin sklepu?

Zbliżające się wielkimi krokami wejście w życie ustawy o Prawach konsumenta spowoduje poważne zmiany w działaniu e-sklepów.

Ustawa ta dotyczy całej gamy stosunków B2C i ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich na terenie całej UE. Nadchodzące zmiany znacznie rozszerzą uprawnienia konsumentów, szczególnie tych, którzy dokonują zakupów na odległość, m.in. przez internet. Korzystniejsze rozwiązania dla klientów pociągną za sobą oczywiście zwiększenie ciężaru obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy.

Założenie europejskiego ustawodawcy, że konsument jest chroniony wtedy, gdy jest dobrze poinformowany, znalazło wyraz w nowych przepisach. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, przedsiębiorca będzie musiał sprostać bardziej rygorystycznym wymaganiom co do obowiązków informacyjnych w stosunku do konsumenta.

Szczegółowe informacje >>>

Odstąpienie od umowy po nowemu

Najbardziej doniosłym z obowiązków inormacyjnych jest niewątpliwie poinformowanie konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy. Termin ten zostanie teraz wydłużony z 10 do 14 dni, w czasie których niezadowolony klient będzie mógł bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zwrócić towar sprzedawcy. Jeśli ten drugi nie zastrzeże wcześniej w regulaminie, że koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy obciążają kupującego, będzie musiał ponieść także te koszty.

Wydłużony 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy może powodować nadużywanie tego uprawnienia przed konsumentów, którzy zakupią towar po to, aby niejako za darmo z niego korzystać przez okres dwóch tygodni, a następnie zwrócić go bez żadnych negatywnych konsekwencji. Widząc takie zagrożenie, ustawodawca przewidział dla sprzedawców prawo do ubiegania się o rekompensatę za zmniejszenie jej wartości, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak spełnienia obowiązku poinformowania klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia będzie niósł za sobą bardzo poważne konsekwencje. Termin do wykonania tego uprawnienia zostanie wydłużony do roku liczonego od dnia upływu 14 dniowego terminu (aktualnie 3 miesiące). Ponadto konsument nie poniesie odpowiedzialności za zużycie towaru.